Privacybeleid

Tour Tivoli

Privacy Policy

Tour Tivoli (hierna “Tour Tivoli”,”wij”, “ons” genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt via deze website (hierna de Site genoemd) en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden.

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze Site.

Verzamelen van persoonsgegevens

Op deze Site kan u gevraagd worden om een registratieformulier in te vullen om producten aan te kopen. Op de registratieformulieren op onze Site dient u persoonlijke contactgegevens vermelden (deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:  naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, en e-mailadres). Voor elk van de velden van het registratieformulier zal worden aangegeven of de gevraagde informatie verplicht of optioneel is. Het niet invullen van velden die zijn aangeduid als “verplicht”, zal tot gevolg hebben dat de bestelling niet kan doorgaan.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten te voldoen en om de gekochte bestellingen aan u te kunnen leveren of uw vragen te kunnen beantwoorden. Wanneer u een product van ons koopt, kunnen wij contact met u opnemen. Wanneer wij uw gegevens verzamelen en verwerken op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Je rechten 

De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als, naar zijn mening, een van de Verwerkingsactiviteiten niet in overeenstemming is met de Wetgeving of indien Tour Tivoli niet in staat was om een verzoek van een Betrokkene adequaat te behandelen. De Betrokkene heeft het recht om de klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar hij zijn gewoonlijke verblijfplaats, zijn werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk op de Wetgeving heeft plaatsgevonden, heft.

Bewaringstermijn 

Tour Tivoli zal de Persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is om de Producten te leveren.

Data Protection Office

Voor verdere informatie, verzoeken of klachten met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Tour Tivoli.

Cookies 

Tour Tivoli neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en verbindt zich ertoe de EU-richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie na te leven. Daarom hebben wij de volgende kennisgeving ontwikkeld om u alle sleutels te geven om de cookies te beheren die we verzamelen terwijl u onze website bezoekt.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die op een apparaat worden gedownload wanneer de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website in staat om gebruikers te herkennen en de navigatie van gebruikers op verschillende websites te begrijpen.

In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser, die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker teruggaat naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand op en stuurt het naar de server van de website.

Cookies van Tour Tivoli

Tour Tivoli wil uw bezoek aan deze website zo aangenaam mogelijk laten verlopen.  Daarom worden bij uw bezoek cookies op uw apparaat ge├»nstalleerd. Hiervoor wordt uw akkoord gevraagd. 

Hoe lang bewaart Tour Tivoli de cookies ?

Cookies blijven niet langer dan 24 maanden op uw computer staan en u kunt via uw browserinstellingen op elk moment beslissen om alle cookies te verwijderen.

Cookie-instellingen

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van dergelijke cookies, kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik ervan wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u informatie en controle over cookies geven. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt gebruikt en dat u de cookie accepteert of weigert. U kunt uw browser ook zo instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die naar de bronservers worden geretourneerd. U kunt de cookie-functie in uw browser in haar geheel uitschakelen zonder dat dit van invloed is op het gebruik van website(s).

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@tourtivoli.be.